Algemene voorwaarden GROWLANDS 2020 voor exposanten en bezoekers

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing naast de ‘Algemene voorwaarden beursdeelname’ en het ‘Accommodatiereglement’ van Jaarbeurs BV, te vinden op de website van Jaarbeurs: https://www.jaarbeurs.nl/algemene-voorwaarden en zijn verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30149551.

In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden Growlands 2020 en de Algemene voorwaarden beursdeelname en het Accommodatie-reglement van Jaarbeurs B.V., zijn de Algemene Voorwaarden Growlands 2020 van toepassing.

1. Verkoop van producten is alleen toegestaan binnen de stand en is beperkt tot producten die voldoen aan de Nederlandse wetgeving en het gedoogbeleid. Verkoop van producten met een THC-gehalte van meer dan 0,2% is uitdrukkelijk verboden. Bezit van producten met een THC-gehalte van meer dan 0,2%, ongeacht of deze te koop worden aangeboden, in een hoeveelheid van meer dan 5 (vijf) gram is uitdrukkelijk verboden. Verkoop en tentoonstelling van voedingsstoffen, zaden en tuinbouwproducten is beperkt tot producten voor kleinschalige hobbyteelt (maximaal 5 planten) voor persoonlijk gebruik. De Growlands organisatie controleert de naleving van deze regels actief en behoudt zich het recht voor om niet-conforme producten en/of een niet-conforme stand te verwijderen. In dergelijke gevallen vindt geen terugbetaling van gemaakte kosten plaats.

2. Roken en gebruik van verdampers / vaporizers is uitdrukkelijk verboden buiten de rookruimte in de buitenruimte. Eventuele boetes als gevolg van niet-naleving door standhouders of bezoekers worden verhaald op de personen die roken of verdampen op een plaats waar dit niet is toegestaan.

3. De bezoeker neemt deel aan Growlands 2020. De Algemene voorwaarden Growlands 2020, de Algemene voorwaarden beursdeelname en het Accommodatie-reglement van Jaarbeurs B.V. zijn van toepassing op deze overeenkomst. De bezoeker bevestigt door Growlands 2020 bij te wonen dat hij/zij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en aanvaard.